کارخانه مفرغ (ذوب افزاساز)

  • مازندران - قائم شهر - جاده جویبار - کیلومتر 1
کلمات کلیدی :

ریخته گری

ارزیابی
عدم دسترسی به مشتری
امکان دسترسی به مشتری جهت ویرایش اطلاعات وجود ندارد. لطفا در صورت داشتن اطلاعات جدید ما را یاری رسانید.