ستاره اروند - الماس آسیا

  • مدیر - امیرحسین علی زاده
  • تهران - منطقه 4 - شهرک حکیمیه - خ. دانش - ک. دانش 2 - پ. 33 - ط. اول