شرکت فنی مهندسی آدنیس آریا

  • رییس هیات مدیره - علی فطوره چی
  • تهران - منطقه 3 - م. مادر (محسنی) - خ. بهروز - ک. 1 - پ. 12
ارزیابی