ماشین طیور

  • مدیر - محمود تحصیلی
  • رباط کریم - منطقه صنعتی پرند - م. صنعت - م. فناوری - بلوار فناوری جنوبی - خ. لاله - قطعه D35
  • ، ،

ماشین طیور در یک نگاهشرکت ماشین طیور، ساخت تجهیزات اتوماتیک مرغداری را از سال 1358 آغاز نمود. امروزه این شرکت یکی از بزرگترین تولید کنندگان تجهیزات مرغداری در خاورمیانه میباشد. هدف ما افزایش راندمان و کاهش هزینه و تلفات در واحدهای مرغداری با استفاده از فن آوری و مدیریت روز میباشد.
ارزیابی