دکتر سعید بیضایی

  • تهران - منطقه 3 - آفریقا (جردن) - بین خیابان جهان کودک و میرداماد - پ. 40 - ساختمان کوشیار - ط. دوم - واحد 12 - ک.پ : 1969735365
مستقردر :

بیمارستان دی - بیمارستان
ونک - کلینیک چشم پزشکی
ارزیابی