دکتر ابوالحسن بیدار مغز

  • مدیر - ابوالحسن بیدارمغز
  • تهران - منطقه 6 - فتحی شقاقی - م. سلماس - پ. 96 - ک.پ : 1431643161
  • ،
مستقردر :

بیمارستان لاله - بیمارستان
ارزیابی