ثامن الائمه - شعبه ولی عصر - کد 193

  • آذربایجان شرقی - تبریز - ولی عصر - فلکه پروین اعتصامی