شرکت گوهر نایلون

  • مدیر - امانی
  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - روبروی باربری گیتی نورد - پ. 418 - ک.پ : 1165766313