شرکت عقاب صحرا

  • مدیر - عباس علی عامری
  • تهران - منطقه 15 - خاوران - کیلومتر 15 - بعد از شهرک صنعتی خاوران