منطقه 6 مخابراتی - مالک اشتر

  • تهران - منطقه 10 - امام خمینی - بین خیابان قصرالدشت و کارون - ک.پ : 1347869915
  • ، ، ، ، ،