سایپایدک - کد 113

  • مدیر - جلیل کفاش محمدی
  • تهران - منطقه 7 - دماوند - خ. رجبی - پ. 454 و 456 - ک.پ : 1641917441
  • ،