خانه امام جمعه

  • تهران - منطقه 12 - ناصرخسرو - خ. صوراسرافیل - نبش کوچه امام جمعه