جانبازان شهیدبهشتی

  • تهران - منطقه 8 - مدنی (نظام آباد) - خ. رشتی