شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

  • تهران - منطقه 2 - سعادت آباد - کوی فراز - بلوار شهدای برق - ک.پ : 1994969961
زیرمجموعه‌ی :

وزارت نیرو - وزارت نیرو
ارزیابی