کارخانه هواابزار تهران

  • تهران - منطقه 21 - جاده قدیم کرج - کیلومتر 18 - قبل از پل کفش ملی - نبش کوچه شیرین - پ. 599
  • ،
کلمات کلیدی :

کمپرسور

ارزیابی