پارسه پرداز

  • مدیر - میلاد میرشکاری
  • سیستان و بلوچستان - زاهدان - بهشتی - بین خیابان هفدهم و پانزدهم