حضرت آیت اله حق شناس (فیلسوف الدوله)

  • مدیر - سیدمیر هاشم حسینی
  • تهران - منطقه 12 - مصطفی خمینی (سیروس) - نرسیده به چهارراه مولوی - جنب امامزاده سیداسماعیل - ک.پ : 1165717751
  • ،
ارزیابی