شرکت توسعه کامپیوترایده نگار سیستم

  • مدیر - مهدی عسگری
  • تهران - منطقه 3 - گاندی - خ. 18 - پ. 4 - ط. چهارم - ک.پ : 1517914818