شرکت مهندسی هامرز گذر

  • مدیر - علی رضا متعالی
  • تهران - منطقه 8 - تهرانپارس - چهارراه تیرانداز - ک.پ : 16546
  • ،