ش. 43 شهر ری - واثق، علی رضا

  • مدیر - علی رضا واثق
  • شهر ری - دولت آباد - فلکه دوم - ک. زمانی - پ. 22