شرکت تمک ساخت تجهیزات

  • مدیر - محمد مقاره زاده
  • اصفهان - اصفهان - سه راه سیمین - خ. سهروردی - مجتمع تجاری اداری اسپادانا
ارزیابی