نقش جهان

  • البرز - کرج - عظیمیه - بلوار شریعتی - تقاطع خیابان حافظ و پامچال - روبروی مجتمع ورزشی کوثر