الکترو شهاب (صنعتی)

  • مدیر - ابراهیم کاظم زاده
  • تهران - منطقه 7 - شریعتی - نرسیده به خیابان بهشتی (عباس آباد) - خ. اندیشه 2 - پ. 8 - ک.پ : 1569936816