بارجی

  • مدیر - فرهاد - فرزاد بارجی
  • تهران - منطقه 12 - مجاهدین اسلام - چهارراه آبسردار - پ. 184 - ک.پ : 1157776644
ارزیابی
تقدیر و تشکر فرهاد : تقدیر و تشکر
تشکر از زحمات زیاد در طول مدت عمر خود در کار طاقت فرسای آهنگری - روحت شاد و همیشه دوستت داریم
تقدیر و تشکر فرهاد : تقدیر و تشکر
روحت شاد و پاینده باد مرد همیشه آهنین و پدری که قدرش را نفهمیدیم . همیشه دوستت داریم