شرکت tennet در یک نگاه

گارانتی شبکه


خدمت TENNET به شما
بازپرداخت وجه
تضمین کتبی خدمات شبکه

((با TENNET کامپیوترهای شما مداوم کار خواهند کرد
بدون وجه اضافه، بدون بهانه، 100% تضمین شده))
بازپرداخت کامل وجه در صورت عدم رفع مشکل تا یک ماه - در صورتی که پس از یک ماه مشکلات شبکه شما به صورت کامل حل نشد، شما یک ریال هم ضرر نمی کنید. شما به هیچ وجه مجبور نیستید هزینه ی اضافه پرداخت کنید. با یک تماس تمام وجه شما عودت داده می شود.
بدون هزینه ی پنهان - ما هزینه ی ثابتی در قبال خدمات IT به همه ی مشتریان پیشنهاد می دهیم. بدون هیچ هزینه ی تعجب آور جدید یا پنهان. شما به کار خود تمرکز کنید، مشکلات جدید برای ما بوجود می آیند نه شما.
اگر مشکلی برای بار اول حل نشد، نیازی نیست برای دفعات بعد و بعدی پولی پرداخت کنید - آیا تا به حال برای راه اندازی یا تعمیر به شرکتی پول پرداخت کرده اید و مجبور شدید برای راه اندازی مجدد یا تعمیر مجدد آن بارها و بارها پول پرداخت کنید؟ ممکن است رقبای ما 2 یا حتی 3 بار بابت انجام کاری به شما فاکتور داده باشند، در حالی که ما همان بار اول کار را درست انجام می دهیم. اگر مجبور شویم برای انجام کار برگردیم، شما پولی پرداخت نمی کنید. ما مشکل را رایگان حل می کنیم، بدون توجه به اینکه چقدر طول می کشد.
همیشه یک کارشناس پاسخگوی شماست - قول می دهیم در ساعات کاری صدای ضبط شده ای وجود نداشته باشد. ما کاملا مطمئن هستیم که تمام تماس های شما در مورد پشتیبانی شبکه را در ساعات کاری پاسخ می دهیم که اگر اینگونه نباشداعتبار خود و همچنین حمایت شما را از دست خواهیم داد.
تمامی کارمندان ما قابل اعتماد هستند - امنیت اطلاعات و حفظ اسرار کاری شما برای ما اهمیت ویژه ای دارد. بررسی دقیق گذشته کارمندان و همچنین دریافت تعهد و وثیقه، یکی از شرایط استخدام در TENNET است.ارزیابی