مطهر (9187)

  • مدیر - سیدعلی ابراهیمی
  • تهران - منطقه 14 - م. شهدا - خ. 17 شهریور - خ. محلاتی - خ. مخبر (عارف) - جنب مسجد خداداد - ک.پ : 17699