دکتر محمدتقی شفیعی

  • مدیر - محمدتقی شفیعی
  • تهران - منطقه 12 - مجاهدین اسلام - روبروی پمپ بنزین - بیمارستان شفایحیاییان - ک.پ : 1157637131