کارخانه آهک صنعتی البرز

  • فيروزکوه - روبروی سه راه سمنان - 7 کیلومتر به سمت شمال غرب - روستای کتالان
کلمات کلیدی :

آهک

ارزیابی