پارس استیل (کریمی)

  • کارخانه -
  • تهران - منطقه 18 - یافت آباد غربی - بلوار الغدیر - پ. 322 و 325 - ک.پ : 13746
نمایشگاه

ایران - تهران - منطقه 17 - چهارراه یافت آباد - بازار مبل خلیج فارس - ط. زیرهمکف - واحد 11
ارزیابی