شرکت طراحی و مهندسی ساخت صنعت

  • مدیر - حمید افشین نصر
  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 11 - شرکت پارس الکتریک
  • ،
ارزیابی