شرکت طراحی و مهندسی ساخت صنعت

  • مدیر - حمید افشین نصر
  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - ابن سینا جنوبی - روبروی تهران تک نخ
  • ،
ارزیابی