دکتر خلیل حمزه دوست

  • مدیر - خلیل حمزه دوست
  • تهران - منطقه 16 - نازی آباد - بازار دوم - نبش خیابان نیکنام (بوعلی) جنوبی - مجتمع تخصصی بوعلی - ط. دوم - ک.پ : 1819666867
حمزه دوست

ایران - تهران - منطقه 10 - آزادی - تقاطع خیابان خوش جنوبی - پ. 396/1 - ساختمان نمونه - ک.پ : 1345644715
مستقردر :

بیمارستان فارابی - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
رازی - شعبه 2 - کلینیک چشم پزشکی
ارزیابی