شرکت در البرز

  • مدیر - جمشید خلخالی
  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - بلوار میرداماد غربی - روبروی سازمان تامین اجتماعی
  • ،