شرکت هنکل صنعتی

  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - فلکه دوم - خ. میرداماد شرقی
  • ،