تراک بنزخاور

  • مدیر - عبدالرسول خنجری
  • تهران - منطقه 18 - جاده قدیم کرج - کیلومتر 7 - ضلع جنوبی پل کن - روبروی ورزشگاه کارگران - پ. 502 - ک.پ : 13747
  • ،