دکتر سیدمحمد مرسلی

  • تهران - منطقه 15 - بلوار ابوذر - پل پنجم - مجتمع پزشکی الزهرا - ک.پ : 1779713111
  • ، ،
مرسلی

ایران - تهران
مستقردر :

بیمارستان صدر - تامین اجتماعی (به آفرین) - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
ارزیابی