شهرداری منطقه 4 - ناحیه 4

  • تهران - منطقه 4 - فرجام - بعد از چهارراه سراج - بلوار طباطبایی نسب (اردیبهشت) - تقاطع خیابان 196 غربی - ک.پ : 1684715614
  • ، ، ، ، ،
کلمات کلیدی :

ادارات

|

اداره

|

سازمان

|

سازمان ها

زیرمجموعه‌ی :

شهرداری منطقه 4 - مناطق و نواحی شهرداری
ارزیابی