شرکت تعاونی طب فیزیکی و توانبخشی ایرانیان

  • مدیر - شاهین شاه صاحبی
  • تهران - منطقه 2 -