عطار نیشابوری (علوم)

  • تهران - منطقه 10 - خوش جنوبی - بعد از خیابان محبوب مجاز (سینا) - خ. امیرقلی
  • ، ،

عطار نیشابوری (علوم) در یک نگاهاین فرهنگسرا‌ در سال 1375، افتتاح شده است و در ساختمانی 4 طبقه قرار دارد. مهم‌ترین فعالیت‌های این فرهنگسرا‌ شامل فعالیت‌های فرهنگی هنری میباشد. موسیقی، کامپیوتر و هنرهای نمایشی نیز در این فرهنگسرا‌ آموزش داده میشود.
ارزیابی