شهرداری منطقه 18

  • تهران - منطقه 18 - بزرگراه سعیدی (جاده ساوه) - سه راه شهرک ولی عصر - تقاطع خیابان بهرامی - جنب پمپ بنزین یاران - ک.پ : 1373755957
  • ، ،
کلمات کلیدی :

ادارات

|

اداره

|

سازمان

|

سازمان ها

زیرمجموعه‌ی :

شهرداری تهران - ادارات و سازمان های شهرداری
زیرمجموعه‌ها :

شهرداری منطقه 18 - گلخانه - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 18 - مدیریت پسماند - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 18 - ناحیه 1 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 18 - ناحیه 2 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 18 - ناحیه 3 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 18 - ناحیه 4 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 18 - ناحیه 5 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 18 - ناحیه 6 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 18 - ناحیه 7 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 18 - واحد بازرسی - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 18 - کد 1802 - دفتر خدمات الکترونیک شهر
شهرداری منطقه 18 - کد 1803 - دفتر خدمات الکترونیک شهر
شهرداری منطقه 18 - کد 1805 - دفتر خدمات الکترونیک شهر
ارزیابی