ثامن الائمه - شعبه میدان جهاد - کد 175

  • آذربایجان شرقی - تبریز - م. جهاد - نبش کوچه تبریز نو سوم