بانک ملی - شعبه سولقان - کد 580

  • مدیر - محمد بهرامی
  • تهران - منطقه 5 - شهران - خ. کوهسار - کیلومتر 7 جاده امامزاده داود - ورودی شهرک عباس عسکری - روستای سولقان
  • ،