شرکت زمین کاوان جنوب

  • مدیر - محسن توتونچی
  • تهران - منطقه 1 - اوین - خ. اعرابی - باغستان ششم - پ. 1
  • ،
  • ،

شرکت زمین کاوان جنوب در یک نگاهانجام مطالعات و خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، استقرار آزمایشگاههای کنترل کیفی عمیلیات خاکی، بتنی و آسفالتی، خدمات جنبی پروژه های مقاوم سازی سازه ها در برابر زلزله، مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی، آلودگی خاک، آلودگی آب، پسماند، فاضلاب، آلودگی نفتی، محیطی
ارزیابی