سپید ارومیه

  • آذربایجان غربی - ارومیه - جاده سلماس - کیلومتر 5 - ورودی بالوموقتی
ارزیابی