شرکت ساختمانی تابلیه

  • مدیر - امیرمحمد امیرابراهیمی
  • تهران - منطقه 1 - لواسانی (فرمانیه) - خ. آبکوه 5 - ک. پازوکی - پ. 15 - ک.پ : 1936854154

شرکت ساختمانی تابلیه در یک نگاهشرکت تابلیه یکی از برترین و پیشرفته ترین شرکت های فعال در زمینه طراحی و ساخت ابنیه سنگین، پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی، حمل و نقل ریلی و انبوه سازی در منطقه است.
ارزیابی