منطقه 5 مخابراتی - سیدالشهدا

  • تهران - منطقه 10 - قزوین - دوراهی قپان - خ. فرهنگ - ک.پ : 13569
  • ، ،