خوزستان فلز

  • مدیر - صفاییان
  • تهران - منطقه 18 - شادآباد - بازار آهن غرب تهران - بهاران 2 - بلوک 16 - پ. 132 - ک.پ : 1374673641
  • ،
کلمات کلیدی :

آهن

|

ساختمانی

|

صنعتی

|

فروش آهن

ارزیابی