کارخانه بسته بندی البرز

  • مدیر - حمیدرضا گل آور
  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - میرداماد شرقی - ک.پ : 3431953461
  • ،