دکتر علی مجلسی

  • مدیر - علی مجلسی
  • تهران - منطقه 16 - خزانه بخارایی - فلکه دوم - نبش کوچه رادیولوژی همایون - ک.پ : 1835733115