باقرخان

  • تهران - منطقه 2 - باقرخان - تقاطع خیابان ستارخان